Newsroom

Plugwise onderstreept cloud onafhankelijkheid en maximale privacy te midden van recente marktontwikkelingen

Sassenheim, 3 juli 2024

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen in de smarthomemarkt, zoals overnames door buitenlandse partijen en faillissementen, wil Plugwise haar unieke positie in de markt onderstrepen: volledige onafhankelijkheid van de cloud en maximale privacy voor gebruikers.

Waar veel smarthome oplossingen afhankelijk zijn van cloud-accounts en externe servers, biedt Plugwise een alternatief dat vanaf het begin lokaal en onafhankelijk is. Gebruikers van Plugwise hoeven geen cloud-account aan te maken en hun systemen werken volledig onafhankelijk van cloud services. Dit betekent dat al je gegevens lokaal draaien en niet naar externe servers worden gestuurd.

Lokale API en Privacy

Bij Plugwise staat privacy hoog in het vaandel. Ons systeem maakt gebruik van een lokale API, waardoor gegevens lokaal op de eigen systemen van de gebruiker blijven. Dit biedt niet alleen een veiligere oplossing, maar ook een snellere en betrouwbaardere werking. Gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken over potentiële gegevensinbreuken bij grote buitenlandse bedrijven, omdat hun gegevens simpelweg niet naar de cloud worden gestuurd.

Geen Persoonsgegevens Koppeling

Een ander belangrijk voordeel van Plugwise is dat er geen account aangemaakt hoeft te worden om onze producten te gebruiken. Er worden geen persoonsgegevens gekoppeld aan onze diensten, wat betekent dat de privacy van de gebruiker altijd gewaarborgd blijft. Plugwise heeft geen toegang tot jouw gegevens, waardoor jouw data altijd veilig is.

Trots Nederlands Bedrijf

Als een trots Nederlands bedrijf, ontwikkelen en produceren wij onze technologie in Nederland. Dit stelt ons in staat om de hoogste standaarden van kwaliteit en veiligheid te garanderen, terwijl we ook bijdragen aan de lokale economie.

Plugwise biedt een smarthome oplossing die volledig onafhankelijk is van de cloud en daarmee een veilig en privacy vriendelijk alternatief vormt voor gebruikers die bezorgd zijn over hun gegevens. In het licht van de recente ontwikkelingen in de smarthomemarkt, blijft Plugwise zich inzetten voor lokale, veilige en betrouwbare technologie.

Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen op 088-2433070 of via info@plugwise.com. Zoals altijd zijn we bereikbaar om je vragen te beantwoorden.

________________________

Plugwise underlines cloud independence and maximum privacy amid recent market developments

In light of recent developments in the smart home market, such as acquisitions by foreign companies and bankruptcies, Plugwise wants to highlight its unique market position: complete independence from the cloud and maximum user privacy.

While many smart home solutions rely on cloud accounts and external servers, Plugwise offers an alternative that has been local and independent from the start. Plugwise users do not need to create a cloud account, and their systems operate entirely independently of cloud services. This means all your data runs locally and is not sent to external servers.

Local API and Privacy

At Plugwise, privacy is paramount. Our system uses a local API, ensuring that data remains on the user’s own systems. This not only provides a more secure solution but also a faster and more reliable operation. Users do not need to worry about potential data breaches at large foreign companies, as their data simply is not sent to the cloud.

No Personal Data Linking

Another significant advantage of Plugwise is that no account is needed to use our products. There is no linking of personal data to our services, meaning that user privacy is always guaranteed. Plugwise does not have access to your data, ensuring that your information is always secure.

Proud Dutch Company

As a proud Dutch company, we develop and produce our technology in the Netherlands. This allows us to guarantee the highest standards of quality and security while also contributing to the local economy.

Plugwise offers a smart home solution that is entirely independent of the cloud, providing a safe and privacy-friendly alternative for users concerned about their data. In light of recent developments in the smart home market, Plugwise remains committed to local, secure, and reliable technology.

For more information, please contact us at 088-2433070 or info@plugwise.com. As always, we are available to answer your questions.

Product image

Het laatste nieuws direct van Plugwise.